Skip to Content
no

Kontrakter for oppkobling av PanPandora og Katla

november 12, 2010, 16:35 CET
Bilde

Katla skal bygges ut som en satellitt til Oseberg Sør. (Foto: Helge Hansen)

Kontraktene er av typen totalenterprise. De omfatter prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon av rørledningene og kontrollkabler som skal forbinde PanPandora- og Katla-feltene i Nordsjøen med eksisterende produksjonsanlegg. I tillegg omfatter kontraktene installasjon av selve produksjonsanleggene på havbunnen. Dette er de første kontraktene Statoil inngår for levering av havbunnsrør til den nye porteføljen med hurtigutbygginger.

Bilde

Per Haaland, direktør for porteføljen av hurtigutbygginger på norsk sokkel.

(Foto: Ivar Langvik)

– Hurtigutbygginger skal realisere små funn som ellers ikke ville vært lønnsomme. Denne delen av porteføljen er med på å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel sier Per Haaland, direktør for porteføljen av hurtigutbygginger på norsk sokkel.

Ingeniørarbeidet starter denne måneden ved leverandørens kontor i Stavanger. Rørledningene skal produseres ved spolebasen på Vigra. Feltinstallasjon og rørlegging på havbunnen er planlagt for første halvdel av 2012. PanPandora og Katla har planlagt produksjonsstart senere samme år.

Bilde

Vidar Birkeland, fungerende direktør for anskaffelser. (Foto: Helge Hansen)

– Vi inngår disse kontraktene tidligere enn vi er vant til i tradisjonell prosjektgjennomføring. Det er et viktig bidrag for å holde farten oppe i fast-track-prosjektene våre. Subsea 7 har også fartøy som er godt egnet til dette arbeidet, sier Vidar Birkeland fungerende direktør for anskaffelser. 

Fakta om feltene og Statoils satsing på hurtigutbygginger 
 • Ved å rasjonalisere tids- og ressursbruk, samarbeide bedre og bruke standardutstyr skal Statoil redusere normaltiden for enkle utbygginger på norsk sokkel fra om lag 5 år til 2,5 år
 • Alle hurtigutbyggingene består av én enkelt havbunnsramme, noen få brønner og tilknytning til eksisterende anlegg
 • Satsingen kalles for Fasttrack og består foreløpig av sju prosjekter fordelt på to bølger
 • De fire første Fast track-prosjektene PanPandora, Katla, Gygrid og Vigdis Nordøst er alle er i rute, med forventet oppstart i 2012
 • Prosjektene i bølge 2 baseres på læring fra forløperne og kan få et enda raskere utviklingsløp
 • Blant prosjektene i bølge II er Fossekall/Dompap og Vilje sør
 • Hurtigutbygging er nødvendig for å gjøre disse mindre volumene lønnsomme og bidra til å maksimere potensialet på norsk sokkel

PanPandora

 • Felt under utbygging i Nordsjøen, like sør for Visund-feltet
 • Bygges ut som satellitt til Gullfaks C-plattformen
 • Volumene i feltet er beregnet til rundt 64 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav en tredel er olje og to tredeler gass
 • Bygges ut med én havbunnsramme og tre produksjonsbrønner
 • Forventet produksjonsstart i 2012

Katla

 • Felt under utbygging i Nordsjøen, 11 kilometer sørvest for Oseberg Sør
 • Bygges ut som satellitt til Oseberg Sør-plattformen
 • Volumene i feltet anslåes til 40 mill. fat oljeekvivalenter, 60 prosent olje
 • Foreslår utbygget med én havbunnsramme med to produksjonsbrønner og to injeksjonsbrønner
 • Forventet oppstart sent 2012