Skip to Content
no

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

november 17, 2010, 10:15 CET
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.869.731 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12