Skip to Content
no

PTTEP blir partner med Statoil innen oljesand i Canada 

november 23, 2010, 03:01 CET

I henhold til avtalen skal PTTEP betale i alt 2,28 milliarder amerikanske dollar for andelen på 40 prosent. Statoil vil beholde en andel på 60 prosent, og selskapet skal fungere som ledende partner og være operatør for prosjektet.

Produksjonsvolumene fra partnerskapet vil fortsatt bli håndtert og markedsført av Statoil Canada Ltd.

Transaksjonen vil ha gyldighet fra 1. januar 2011. Den er avhengig av vanlig Myndighetsgodkjennelse i Canada og skal etter planen sluttføres i første kvartal 2011.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund

– Denne transaksjonen understreker kvaliteten på våre ressurser i Canada, og viser vår evne til å skape verdier som oljesandoperatør, sier konsernsjef i Statoil, Helge Lund.

– Vi ser fram til å danne et sterkt partnerskap med PTTEP i den videre utviklingen av vår oljesandvirksomhet i Canada. Avtalen om å redusere vår andel fra 100 prosent til 60 prosent følger andre transaksjoner vi nylig har gjort for å optimalisere risiko- og strategiprofilen for vår globale portefølje, fortsetter Lund.

Som en del av utviklingen av Kai Kos Dehseh presenterte Statoil tidligere i år en teknologiplan som hadde som formål å øke verdier gjennom høyere produksjon og en reduksjon i CO2-utslipp og energibruk. Framtidig utvikling av oljesandlisensene vil skje stegvis. Canadisk oljesand representerer en av verdens største oljeressurser og vil spille en stadig større rolle i den globale energiforsyningen.

– PTTEP deler fullt ut våre ambisjoner om effektiv og ansvarlig drift og utvikling av våre oljesandlisenser i Canada. Vårt nye partnerskap vil bruke den beste tilgjengelige teknologien for å minimere miljøpåvirkningen og maksimere verdiene i videreutviklingen av Kai Kos Dehseh, sier Lund.

Statoil overtok Kai Kos Dehseh gjennom oppkjøpet av North American Oil Sands Corporation i 2007.  Siden den gang har Statoil investert i utvikling av produksjonsanlegg og tilhørende infrastruktur til Leismer-prosjektet. Dette prosjektet utgjør den første fasen i den totale utviklingen av Kai Kos Dehseh, basert på dampinjisering (Steam Assisted Gravity Drainage, SAGD). Prosjektet startet dampinjisering 3. september 2010, en måned tidligere enn planlagt, og er i rute til å gå over i produksjonsfasen i første kvartal 2011.

PTTEP ble etablert i 1985 og er Thailands eneste selskap som driver med undersøkelse og produksjon (U&P) innen olje- og gass. PTTEP er ett av de ti største selskapene notert på børsen i Thailand, med en markedsverdi på rundt 20 milliarder amerikanske dollar. Selskapet investerer i over 40 U&P-prosjekter i 12 land og har rundt 3.000 ansatte. PTTEP eies med en 65 prosents andel av PTT Public Company Limited (PTT), et fullt integrert energi-konglomerat i Thailand. Den thailandske staten eier direkte 51 prosent av PTT.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender Statoil teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo. Ytterligere informasjon finnes på www.statoil.com.

Telefonkonferanse

Det vil være en telefonkonferanse med konserndirektør for økonomi og finans, Eldar Sætre,  og konserndirektør for internasjonal utforskning  og produksjon, Peter Mellbye, tirsdag 23 november klokken 14.30.

For å delta på telefonkonferansen vennligst ring inn på følgende grønne numre:

  • +44 (0)20 7136 2050 inn til Storbritannia
  • 800 19639 i Norge
  • 0800 032 4094 i Storbritannia
  • 1866 239 0750 i USA

    Bekreftelseskode: 6796241     

    Deltakerne må bruke denne koden når de ringer inn til telefonkonferansen.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:

Hilde Merete Nafstad, direktør, investorrelasjoner, Norge,
+47 95 78 39 11

Morten Sven Johannessen, direktør, investorrelasjoner, Nord-Amerika,
+1 203 570 2524 (mobil)

Media:

Bård Glad Pedersen, informasjonssjef,
+47 918 01 791

Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, Nord-Amerika,
+1 713 485 2174 (kontor), eller +1 713 498 0585 (mobil)


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Downloads