Skip to content

Kvitebjørn får økt utvinning

november 26, 2010, 08:58 CET
Bilde

Kvitebjørn-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Helge Hansen)

Modulen vil bidra til å øke utvinningsgraden og akselerere produksjonen fra Kvitebjørn-feltet ved å kunne tillate produksjon ned til et lavere brønnhodetrykk.

Tildelingen gjelder ingeniørtjenester, anskaffelser, fabrikasjon, offshore-installasjon og ferdigstillelse (EPCIC) av ny kompresjonsmodul til Kvitebjørn.

Kontrakten verftet har fått inkluderer også en opsjon som omfatter tilknytning av en kondensatlinje fra Valemon-feltet.

- Kompresjonsprosjektet styrker Kvitebjørn-området som viktig gassprodusent og knutepunkt for videre transport. Kompressormodulen gjør også at vi kan produsere gass og kondensat raskere, og bidrar til å opprettholde Statoils produksjonsmål, sier Jannicke Nilsson, direktør for Drift Nordsjøen i Undersøkelse og produksjon Norge.

Bilde

Jannicke Nilsson, direktør for Drift Nordsjøen i Undersøkelse og produksjon Norge

I tillegg til prosessutstyr inneholder modulen en gassturbindrevet kompressor, som komprimerer gassen før den eksporteres i rør til Kollsnes.

Kompresjonsmodulen skal øke produksjonen av gass og kondensat på Kvitebjørn-feltet med cirka 35 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter og øker utvinningsgraden fra 55 til 70 prosent.

Uten kompresjon vil produksjonen på Kvitebjørn måtte stenges ned ved et langt høyere brønnhodetrykk og produksjonen avta fra 2013 med dagens kjente reserver.

Bilde

Vidar Birkeland, fungerende direktør for anskaffelser i Statoil.

Estimert kontraktsverdi for tildelingen er mellom 1 og 1,5 milliarder norske kroner.

- Modifikasjonsprosjekter for å tilrettelegge for lavtrykksproduksjon vi vil se mer av i fremtiden. Dette er et viktig bidrag for økt utvinning. Det forlenger levetiden for Kvitebjørn-feltet, og gir økt verdiskapning fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, sier Vidar Birkeland, fungerende direktør for anskaffelser i Statoil.

Produksjon av kompressoren er allerede startet. Installasjonsarbeidet offshore vil strekke seg fra 2012 til ferdigstillelse tidlig 2014.