Statoil tildeler Åsgard-kontrakt

desember 1, 2010, 12:04 CET
Bilde

Kontrakten ble signert av Mads Andersen, konserndirektør med ansvar for Subsea i Aker Solutions, og Vidar Martin Birkeland, fungerende direktør for anskaffelser i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)I oktober besluttet Åsgard-lisensen å gå videre med konsept for gasskompressorer installert på havbunnen, såkalt undervanns gasskompresjon.

Åsgard kan bli den første installasjonen på verdensbasis som vil få slik prosessering på havbunnen med gasskompresjon. Dette vil bli et viktig teknologisprang for å utvikle felt i dype og krevende farvann.

Kontrakten for design og bygging av undervanns-gasskompresjon er den største kontraktstildelingen i forbindelse med den kommende Åsgard-utbyggingen.

- Utviklingen med gasskompresjon fra installasjoner på havbunnen gir spennende muligheter for industrien, og konseptvalget er blitt møtt med stor interesse blant norske og internasjonale leverandører, sier Vidar Birkeland, fungerende direktør for anskaffelser i Statoil.

- Vi ser frem til å jobbe sammen med Aker Solutions om utbyggingen på Åsgard. Selskapet leverte det totalt sett beste tilbudet, etter internasjonal konkurranse,  sier han.

Kontrakten har en varighet frem til utgangen av 2014. Kontraktene for modifikasjoner, rørledninger, marine operasjoner og andre større anskaffelser i forbindelse med utbyggingen av Åsgard vil bli tildelt i løpet av det kommende året.

Bilde

Ståle Tungesvik, direktør for Reserve- og forretningsutvikling i Undersøkelse og Produksjon Norge.

- Det finnes store gjenværende volumer både i Åsgard-feltet og området rundt. Volumer vi ikke vil klare å produsere med dagens løsning og eksisterende installasjon. Med kompressorer kan vi få ut 28 milliarder kubikkmeter gass og 2,2 millioner kubikkmeter kondensat fra Midgard og Mikkel, sier Ståle Tungesvik, direktør for Reserve- og forretningsutvikling i Undersøkelse og Produksjon Norge.

- Det gjør Åsgard undervanns-gasskompresjon til et av de største prosjektene våre på sokkelen, sier han.

Dette er et av Statoils viktigste tiltak for å øke utvinningen på eksisterende felt på norsk sokkel.

Gasskompresjon på undervannsinstallasjoner representerer et betydelig teknologisprang for industrien. Med denne teknologien på plass kan utvinningsgraden og levetiden for flere gassfelt økes i betydelig grad.

Kontraktstildelingen forutsetter en positiv investeringsbeslutning, som er planlagt i første kvartal 2011.