Sikrer riggkapasitet

desember 9, 2010, 09:07 CET
Bilde

Boreriggen COSL Pioneer (Foto: COSL Drilling Europe)

– Vi er tilfreds med at denne kontraktstildelingen sikrer oss den nødvendige framtidige kapasiteten i riggmarkedet. I 2011 vil COSL Pioneer bidra til å opprettholde et bærekraftig nivå for leteaktiviteten på norsk sokkel, sier Tom Dreyer, Statoils direktør for letevirksomhet på norsk sokkel.

Riggens arbeidsprogram er til vurdering hos aktuelle lisenser på norsk sokkel. Planen er at riggen framover skal benyttes til både produksjons- og leteboring.

Ifølge Vidar Birkeland, fungerende direktør for anskaffelser i Statoil, bidrar denne tildelingen til å sikre fornyelse av en aldrende riggflåte på norsk sokkel.

– Vi tar sikte på å bygge opp en tryggere og mer effektiv riggflåte. Med denne kontrakten sikrer Statoil en oppdatert, lett rigg som er tilpasset middels dypt vann. Vi har en strategi om å øke mangfoldet, konkurransen og fleksibiliteten i dette markedet, og for Statoil er det derfor gledelig å se nye riggselskaper operere i Norge, sier Birkeland.

Statoil har som ambisjon å opprettholde dagens produksjonsnivå på norsk sokkel i ti år framover.

Økt utvinning fra eksisterende felt, rask og effektiv utbygging av nye felt, samt et aktivt leteprogram er de viktigste virkemidlene for å nå dette målet. For alle disse tiltakene er det avgjørende å ha tilgjengelig riggkapasitet.