Skip to Content
no

Meldepliktig handel  

desember 10, 2010, 15:32 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 134,13 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.398.731 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12