Kristin velger lavtrykksproduksjon

desember 14, 2010, 08:58 CET
Bilde

Kristin-plattformen i Norskehavet. (Foto: Marit Hommedal)

- Investeringsbeslutningen vil åpne for å øke reservene, akselerere produksjonen og gi Kristin-feltet med tilknyttede installasjoner lengre levetid fram mot årene 2029 - 2034, sier oppdragsleder Øystein Braathen.

Bilde

- Den nye kompressoren på Kristin vil gi et stort bidrag for økt utvinning, sier oppdragsleder Øystein Braathen.
(Foto: Dag Sunnanå)

Betydelig økning

For å øke reservene og akselerere produksjonen er det behov for å redusere trykket inn på selve prosessanlegget for å tilpasse det til endret reservoartrykk. Dermed har lisensen besluttet å installere en ny kompressor på det eksisterende anlegget.

Med lavtrykksproduksjon på Kristin-feltet vil framtidige prosjekter i et lovende område kunne knyttes opp mot plattformen. Totalt vil reservene i Kristin- og Tyrihans-feltene økes med opp mot 115 millioner fat oljeekvivalenter.

Bilde

Ivar Aasheim direktør for Drift Nord.
(Foto: Helge Hansen)

Knutepunkt

Kristin-plattformen er et viktig knutepunkt på Haltenbanken og vi kan med dette tilrettelegge for økt utvinning på kort og lang sikt, sier Ivar Aasheim direktør for Drift Nord.

I dag sendes brønnstrømmen fra Tyrihans-feltet gjennom en 43 kilometer lang rørledning til Kristin-plattformen for prosessering.

Olje og kondensat fra Kristin- og Tyrihans-feltene går i dag til Åsgard C-plattformen, mens gassen sendes via Åsgard Transport til Kårstø-anlegget nord for Stavanger.

Bilde

Slik vil den nye kompressormodulen bli innpasset på Kristin-plattformen.

Høyt aktivitetsnivå

Installering er planlagt sommeren 2013, og annet varmtarbeid på plattformen vil bli utført i forbindelse med planlagt revisjonsstans.

- I perioden fram til oppstart av lavtrykksproduksjon våren 2014 vil det derfor bli et høyt aktivitetsnivå på plattformen. Dette er en stor modul som skal inn på en liten plattform. Vi håper derfor å kunne gjøre mye av arbeidet under revisjonsstans, sier Braathen.

En LM 2500-kompressor er allerede i bestilling hos firmaet Dresser Rand, mens EPCI-kontrakten vil bli inngått tidlig 2011.

Totalt er prosjektet kostnadsberegnet til 2,2 milliarder kroner (løpende).

Partnere på Haltenbanken West Unit: Statoil (operatør) (55,3 prosent), Petoro (19,6), ExxonMobil (10,9), Eni (8,3) og Total (6,0).