Stor aktivitet på norsk sokkel i 2010

desember 14, 2010, 12:36 CET
Bilde

Undervannsfeltet Vega i Nordsjøen er blant de nye feltene som er satt i produksjon i løpet av året. Feltet er bygget ut med tre havbunnsrammer som sender gass og kondensat til Gjøa-plattformen.

Statoils strategi er å maksimere verdiene på norsk sokkel, og målet er å holde produksjonen på dagens nivå fram mot 2020.

– Aktivitetene det siste året viser både vilje og evne til å nå våre mål. I 2010 har vi modnet og med det overført om lag 500 millioner fat oljeekvivalenter fra det vi kaller potensielle ressurser og over i reservebanken vår, forklarer konserndirektør Øystein Michelsen i Undersøkelse og produksjon Norge.

Lang liste

Michelsen trekker fram de tre nye feltene Morvin, Gjøa og Vega som er satt i produksjon i løpet av året. I tillegg er planen for utbygging og drift (PUD) av Gudrun-feltet godkjent. PUD for Valemon-feltet er også innlevert.

Bilde

Konserndirektør Øystein Michelsen i Undersøkelse og produksjon Norge. (Foto: Helge Hansen)

-  Vi har også tatt investeringsbeslutning for utvikling av Njord Nordvestflanken, Smørbukk Nordøst og Kristin lavtrykksproduksjon. Sist, men ikke minst har vi tatt et viktig konseptvalg på Åsgard-feltet for økt utvinning med havbunns gasskompresjon for Mikkel-feltet og Midgard-forekomsten, sier Michelsen.

Standardiserte løsninger til små funn

Trenden på sokkelen er mindre funn. Statoil utvikler derfor standardiserte løsninger som vil gi stordriftsfordeler og lønnsomhet i marginale feltutbygginger. Fremtiden bygger på standardiseringskonseptet fast track som er etablert for enkle havbunnsutbygginger

– Mindre funn knyttes til eksisterende infrastruktur, og ny teknologi gir økt utvinning. Dermed forlenges levetiden på flere felt, og vi får lønnsomhet også på små funn, sier Michelsen.

Viktige beslutninger også i 2011

I 2011 vil Statoil fortsatt holde et høyt aktivitetsnivå. Det skal tas konseptvalg for Dagny og Luva, to spennende feltutbygginger.

– De kommende årene vil vi i enda større grad fokusere på de små og standardiserte utbyggingene og økt utvinning på eksisterende felt, noe som henger nøye sammen. Vi vil blant annet jobbe videre med infrastrukturen i Snorre- og Sleipner-områdene. Dette mener vi vil gi oss store nye volumer fram mot 2040, sier Michelsen.

Høydepunkt norsk sokkel 2010

  • Produksjonsstart på tre nye felt: Morvin i Norskehavet, Gjøa og Vega i Nordsjøen.
  • Plan for utbygging og drift (PUD) levert for feltene Gudrun og Valemon i Nordsjøen.
  • Investeringsbeslutning på 7 nye utbygginger.
  • Konseptvalg for økt utvinning på Åsgard og Kristin i Norskehavet og Troll i Nordsjøen.
  • Fast track er etablert som standard for enkle utbygginger.

Noen planlagte aktiviteter 2011

  • Vi bygger ut feltene Gudrun og Valemon.
  • Konseptvalg for feltene Dagny i Nordsjøen og Luva (dypt vann) i Norskehavet.
  • Investeringsbeslutning for prosjektene Åsgard havbunns gasskompresjon og Troll kompresjon.
  • Videre studier av muligheter for Snorre-feltet fram mot 2040.
  • Borekampanje og videre studier på Snøhvit-feltet.