Kristin og Tyrihans nedstengt

desember 15, 2010, 13:11 CET
Bilde

Kristin-plattformen i Norskehavet. (Foto: Marit Hommedal)

Temperaturen var høyere enn akseptabelt og det ble besluttet å stenge ned produksjonen i løpet av søndag 12. desember.

Arbeidet med å utbedre forholdet er igangsatt. Det er forventet at produksjonen kan gjenopptas i løpet av desember.
 
Kristin-plattformen ligger i den sørvestlige delen av Haltenbanken og produserer gass og olje/kondensat fra feltene Kristin og Tyrihans.

Nedstengingen medfører utsatt produksjon av Statoils daglige volum tilsvarende 100.000 fat oljeekvivalenter fra de to feltene.