desember 15, 2010, 16:03 CET

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 7.113.863 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenforstående primærinnsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 130,50 pr. aksje.

Navn Kjøp Ny beholdning
Bjørn, Benedikte 69 581
Bjørnson, Rune 621 11650
Eide, Tom Melbye 722 12795
Gjærum, Reidar 527 10020
Iversen, Einar Arne 173 2995
Jacobsen, Jon Arnt 690 15037
Koch, Nina Birgitte 599 5756
Lund, Helge 1620 33453
Mellbye, Peter 621 16940
Michelsen, Øystein 775 9758
Myrebøe, Gunnar 560 8851
Nafstad, Hilde Merete 140 1982
Nes, Helga 131 5828
Nilsen, Geir 165 1075
Sætre, Eldar 621 13764
Skeie, Svein 518 7301
Svaan, Morten 221 1651
Thomsen, Kåre 506 9829
Øvrum, Margareth 850 16497

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven §5-12

I tillegg har nedenstående primærinnsidere i Statoil Fuel & Retail fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 130,56 pr. aksje.

Navn Kjøp Ny beholdning
Eide, Jørn 43 1380
Hoff, Marthe 65 3256
Høidahl, Hans-Olav 71 2004
Jernskau, Rolv Bjørn 43 1007
Klokk, Eline Gedde-Dahl 30 375
Madsen, Jørn 82 4548
Merkeviciene, Egle 33 389
Mikalsen, Ellen 35 996
Mydske, Karl Kristian 62 2245
Palm, Jonas 80 2105
Rasmussen, Odd Arne 42 1201
Strand, Ina 10 320
Støver, Anne Martha 10 980

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven § 4-1.