Skip to content

Statoil godkjenner Big Foot-utbyggingen i Mexicogolfen

desember 16, 2010, 15:12 CET
Dette er det fjerde prosjektet i Mexicogolfen som er godkjent av Statoil i 2010.

Bilde

Øivind Reinertsen, direktør for USA og Mexico. (Foto: Øyvind Hagen)

– Godkjennelsen av Big Foot demonstrerer vår fortsatte satsing på amerikansk del av Mexicogolfen, fastslår direktør for USA og Mexico (USM) Øivind Reinertsen.

– Dette prosjektet vil sørge for verdifull produksjon fra 2014 og er en viktig byggestein i vår amerikanske offshore-portefølje sier han.

Big Foot-feltet ligger omkring 360 kilometer sør for New Orleans, Louisiana, USA, på 1.600 meters dyp. Feltet skal bygges ut med en strekkstagplattform (TLP) med egen borerigg om bord og 15 brønnslisser.

Big Foot har en produksjonskapasitet på 75.000 fat olje og 25 millioner kubikkfot naturgass per dag. Feltet anslås å inneholde utvinnbare ressurser i overkant av 200 millioner fat oljeekvivalenter. Produksjonsboring planlegges i 2013, med forventet produksjonsstart i 2014.

Statoil har en eierinteresse på 27,5 prosent i Big Foot-feltet.

Statoils Houston-kontor, som ble opprettet i 2002, har ansvar for selskapets portefølje i Mecicogolfen, Alaska, Marcellus og Eagle Ford, og har i dag mer enn 300 ansatte. Statoil har andeler i mer enn 400 lisenser på dypt vann, og har posisjonert seg som en betydelig aktør innen leting og utvikling av olje- og gassressurser i Mexicogolfen.