Oljefunn utenfor Brasil

desember 17, 2010, 10:21 CET
Petrobras er operatør for lisensen BM-ES-32, hvor funnet er gjort. Statoil har en eierandel på 40 prosent.

Letebrønnen ble boret på 2.130 meters vanndyp, og både oljen og reservoaret er av god kvalitet.
 
Reservoaret har en tykkelse på ca. 70 meter og er av god kvalitet. Foreløpige analyser av oljen gir en tetthet på mellom 25 og 30 grader API.

Bilde

Tim Dodson, direktør for internasjonal leting i Statoil. (Foto: Trond Isaksen)

– Det er gledelig at vi gjør et oljefunn her, og resultatet vil være viktig når vi skal ta beslutning om videre letevirksomhet i dette området, sier direktør for internasjonal leting i Statoil, Tim Dodson.

Indra-funnet ble gjort med den halvt nedsenkbare riggen Paul Wolfe. Området ligger 140 kilometer fra land, og rundt 400 kilometer nord for Peregrino-feltet.

Statoil deltar for øyeblikket også i en leteboring i Campos bassenget i lisens BM-C-33 hvor Repsol er operatør.

Statoil er dessuten operatør på Peregrino-feltet og vil sitte med 60 prosent eierandel etter at nedsalget av 40 prosent til Sinochem er godkjent av brasilianske myndigheter. Peregrino starter etter planen produksjonen i siste del av første kvartal 2011 .

Til neste år planlegger Statoil å gjennomføre tre egenopererte letebrønner i Brasil , to i Peregrino-området for å kunne påvise tilleggsressurser til feltet, samt en letebrønn i Camamu-bassenget.