Vurderer ny LNG-fabrikk

januar 12, 2011, 10:22 CET
Bilde

LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest. (Foto: Helge Hansen)

Lisensen har gjennomført en mulighetsstudie for utvidelse av prosesseringskapasiteten på Hammerfest LNG – kalt Snøhvit Tog II og har nå bestemt å utrede tekniske løsninger som kan gjøre en videre utbygging økonomisk gjennomførbar.

Det er fremdeles langt fram til investeringsbeslutning. En mulig investeringsbeslutning vil tidligst komme mot slutten av 2013, og antatt produksjonsoppstart vil da tidligst være i 2018.

– Vi vurderer en utvidelse av LNG-kapasiteten på Melkøya ved å bygge en ny LNG-fabrikk. Utvidelsen av kapasiteten vil framskynde produksjon av gass som allerede er funnet og åpne for tidligere produksjon av ny gass som en omfattende letevirksomhet i Barentshavet forhåpentlig vil kunne påvise, sier Statoils prosjektleder, Geir A. Owren.

I tillegg til utvidelsene på Melkøya vil en eventuell utvidelse av kapasiteten medføre en omfattende utbygging til havs med flere bunnrammer, produksjonsbrønner og et nytt rør til land.

Arkeologer fra Tromsø Museum har de siste to årene gjennomført arkeologiske utgravninger i deler av området rundt Melkøya slik at anleggsområdet er klargjort for eventuelle utvidelser.

Fakta om Snøhvit og Melkøya

  • Snøhvit er den første petroleumsutbyggingen i Barentshavet. Store mengder naturgass føres gjennom en 143 kilometer lang rørledning til land og kjøles ned ved Europas første produksjonsanlegg for Liquified Natural Gas, Hammerfest LNG.
  • Snøhvit er den første større utbyggingen på norsk sokkel der hele produksjonsanlegget er plassert på havbunnen, mellom 250 og 345 meter under havoverflaten.
  • På LNG-fabrikken på Melkøya separeres brønnstrømmen, og naturgassen kjøles ned til minus 163 grader før den fraktes med skip til markedet.
  • Hammerfest LNG (Tog I) produserer i dag 13.000 tonn LNG, 2.000 tonn kondensat og 900 tonn LPG daglig.
  • Anlegget skal i henhold til nåværende plan for Tog 1 over ca. 30 år produsere 190 GSm3 gass som befinner seg i feltene Snøhvit, Askeladd og Albatross.
  • Eiere: Statoil (operatør) (33,53 prosent), Petoro AS (30,00), GdF SUEZ E&P Norge AS (12,00), Total E&P Norge AS (18,40), Hess Norge AS (3,26) og RWE Dea Norge AS (2,81).