Meldepliktig handel  

januar 14, 2011, 14:42 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 141,70 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.594.863 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12