Naturgass viktig for Europas energiframtid

januar 17, 2011, 09:01 CET
Statoil

 

I dag, mandag 17. januar, starter Statoil en markedsføringskampanje der hovedbudskapet er at naturgass må være en del av Europas energimiks på lang sikt.

Samtidig markeres det at Statoil har vært en pålitelig gassleverandør til Europa i mer enn 30 år.

Bilde

Rune Bjørnson, direktør for naturgass i Statoil.

- Vi profilerer naturgass og framhever at den er spesielt attraktiv til generering av elektrisitet. Dette fordi gass er svært konkurransedyktig, baserer seg på kjent teknologi og har de laveste CO2-utslippene sammenliknet med andre fossile energikilder, sier Bjørnson.

Verden, Europa inkludert, må håndtere utfordringen med økende energietterspørsel samtidig som CO2-utslippene må reduseres.

- Vårt bidrag er å fokusere på en energikilde vi mener er en opplagt og kostnadseffektiv løsning som bidrar i å møte den økende energietterspørselen og redusere de totale CO2-utslippene.

- Vi mener naturgass må ha en sentral rolle i EUs energimiks på lang sikt fordi gass konkurrerer godt i forhold til pris, har relativt lave CO2-utslipp og er en energikilde som finnes i store mengder, konkluderer Bjørnson.

Fakta:

Naturgass er det fossile brenselet som forbrenner renest, og kan gi et betydelig og umiddelbart bidrag i å redusere Europas CO2-utslipp ved å erstatte kullkraftverk med gasskraftverk.

Et moderne gasskraftverk slipper ut mellom 60 og 70 prosent mindre CO2 enn et eldre kullanlegg. I tillegg er naturgass energieffektiv og svært konkurransedyktig når det gjelder kostnader per installert MW, og krever ingen tilskudd og subsidier.

Om Statoils gassposisjon

Statoil er den nest største leverandøren av gass til Europa. Statoil er en langsiktig, pålitelig gassleverandør som aktivt utvikler den norske sokkelen i tillegg til å bygge ut sentrale, internasjonale gassverdikjeder i Kaspihavet, Nord-Afrika og USA.

Konsernet har levert gass til Europa i over 30 år og har utviklet betydelig integrert gassproduksjon og transportinfrastruktur på norsk sokkel, som sikrer en fleksibel og pålitelig energikilde for Europa.

Sentral gassrolle på norsk sokkel

Statoil har en solid posisjon på norsk sokkel. Konsernets viktigste gassfelter på norsk sokkel som enten operatør eller deleier er: Troll, Ormen Lange, Åsgard, Snøhvit og Oseberg.

Statoil eksporterer gass gjennom en betydelig, fleksibel og integrert rørledninginfrastruktur fra Norge til Europa. Norsk sokkel er knyttet opp med  rørledninger til

  • Tyskland
  • Frankrike
  • Belgia
  • Storbritannia

I tillegg produserer Statoil LNG fra Snøhvit-feltet i Barentshavet, og transporterer gassen med spesialfartøy til det internasjonale markedet.

En stor gassalgsportefølje

Statoil selger gass til kunder i Tyskland, Frankrike, Belgia, Italia, Nederland, Storbritannia, Østerrike, Spania, Tsjekkia, Aserbajdsjan, Georgia, Tyrkia, Danmark, Irland, USA og Norge.

Statoil deltar i sentrale gassverdikjeder i USA, Kaspihavet, Nord-Afrika og Russland