Meldepliktig handel 

januar 18, 2011, 15:05 CET

I tillegg er det tildelt bonusaksjer for aksjespareprogrammet for 2008.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet  5.233.574 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinnsidere fått tildelt bonusaksjer i henhold til deltakelse i aksjespareprogrammet i 2008, til en pris på NOK 141,70 per aksje.

Navn

Bonusaksjer

Ny beholdning

Adams, Robert

648

3982

Bjørn, Benedikte Bettina

91

672

Dodson, Timothy

581

8379

Gjærum, Reidar

622

10642

Iversen, Einar Arne

215

3210

Lund, Helge

1703

35156

Mellbye, Peter

826

17359

Michelsen, Øystein

655

10413

Nafstad, Hilde Merete

341

2323

Reitan, Torgrim

653

9186

Sjøblom, Tove Stuhr

255

3603

Skeie, Svein

583

7884

Svaan, Morten

271

1922

Sætre, Eldar

826

14590

Thomsen, Kåre

614

10443

Torstensen, Siv Helen Rygh

265

1435

Øvrum, Margareth

1082

17579


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12