Statoil tildelt nye letelisenser

januar 19, 2011, 09:51 CET

– Vi er godt fornøyd med årets tildeling, sier Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for Statoil på norsk sokkel.

Bilde

Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for Statoil på norsk sokkel.

– Den årlige utlysningen og tildelingen av areal på sokkelen gjennom TFO-ordningen (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) har vært med og dannet grunnlag for de gode resultatene vi har oppnådd innfor feltnær leting de siste årene, sier hun.

Tildelingen fra myndighetene omfatter totalt 50 utvinningstillatelser, hvorav 31 i Nordsjøen, 17 i Norskehavet og to i Barentshavet.
 
Statoil er tildelt én lisens i Barentshavet som operatør, to i Norskehavet, hvorav én som operatør, og totalt åtte i Nordsjøen, hvorav seks som operatør.
 
– Feltnær leting er et viktig bidrag for å maksimere potensialet på norsk sokkel. Flesteparten av lisensene ligger nær etablert infrastruktur og kan dermed bidra til å forlenge levetiden til installasjonene samt at de åpner opp for ytterligere letemuligheter i områdene, sier Gunleiksrud Haatvedt.
 
Ordningen med egne konsesjonstildelinger i modne områder startet i 2003.