Plan for Visund Sør levert

januar 21, 2011, 11:42 CET
Bilde

Utbyggingen av Visund Sør vil bestå av en undervannsinstallasjon med oppkobling til Gullfaks C-plattformen.

Visund sør, som består av funnene Pan og Pandora, ligger 10 kilometer fra både Gullfaks C og Visund A-plattformene og vil bli utbygd med et undervannsanlegg.

Dette vil bestå av en brønnramme med plass til fire brønner, der det vil bli boret tre brønner som blir knyttet til Gullfaks C for prosessering.

De samlede investeringene for utbyggingen beløper seg til 5, 6 milliarder løpende kroner. Transport og eksport vil skje gjennom Gullfaks C sitt eksportsystem.

Volumene på Visund Sør er beregnet til til rundt 67 millioner fat oljeekvivalenter og funnet betegnes som mellomstort. Funn av olje og gass ble gjort i 2008/2009 på 290 meters dyp og 2900 meter under havbunnen.

Bilde

Utbyggingsplanen ble overlevert til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen av Statoil-direktør Ivar Aasheim.

- Grunnet risiko for trykkfall i Visund Sør og dermed tap av reserver er en rask utbygging av feltet nødvendig, sier prosjektleder Hogne Pedersen.

Visund Sør er det første i Statoils portefølje av hurtigutbygginger. På ett år er prosjektet modnet fra mulighet til investeringsbeslutning og PUD.

- 2011 vil etter alt å dømme bli et gjennombruddsår for hurtigutbygginger på norsk sokkel. At vi allerede nå kan levere PUD for Visund sør, viser at vi er på rett vei. Det er derfor all grunn til å lykkønske prosjektgruppen med innsatsen, sier konserndirektør Øystein Michelsen.

FAKTA OM VISUND SØR:

  • Lokasjon: I Nordsjøen mellom feltene Visund og Gullfaks
  • Reservoar: To strukturer, Pan og Pandora, med ca. 340 bar reservoartrykk
  • Volumer: 67 mboe (1/3 olje og 2/3 gass)
  • Antatt levetid: Mer enn 15 år
  • Partnere: Statoil 53,2 (prosent) (operatør), Total (7,7), Petoro (30,0) og ConocoPhillips (9,1)

KONTRAKTER

  • Rørkontrakten ble tildelt april 2010 til selskapet Sumitomo (Japan Steel Works) ved bruk av Statoil sine rammeavtaler
  • Undervannsinstallasjoner ble tildelt FMC i juni 2010. Denne kontrakten inneholder også opsjoner for undervanns produksjonssystem for andre hurtigprosjekter
  • Marine operasjoner og modifikasjoner på Gullfaks C tildelt Subsea 7 høsten 2010
  • Boring av brønner vil starte sommeren 2011 og ferdigstilles 2012
  • Topside modifikasjoner på Gullfaks C tildelt Aibel i desember 2010 med oppstart sommeren 2011

Downloads