Gullfaks oppfølgingsmøte med Petroleumstilsynet

februar 4, 2011, 17:47 CET

Alle brønner i Nordsjøen har krav om to uavhengige barrierer for å sikre integriteten til brønnene.

Bilde

Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen.

20 brønner er som kjent stengt ned på Gullfaks som et føre var prinsipp der det er mistanke om svekket integritet ved brønnene. I møtet fikk Ptil informasjon om status på disse brønnene og hva Statoil planlegger videre. 

-  Brønnene blir nå gjennomgått i detalj for å evaluere integriteten. Dersom det viser seg at det er svikt i barrierene vil vi gjøre tiltak og reparere disse. Alternativet er permanent stenging av brønner, sier Gunnar Nakken, produksjonsdirektør for Gullfaks.

Trykksituasjonen i Shetlandsformasjonen medfører at brønnbaner for avlastningsbrønner er krevende. Statoil bekreftet overfor Ptil at vi har oppdatert beredskapsplanene for avlastningsbrønner på feltet.

- Vi har hatt et godt møte i dag og vil fortsette å informere Ptil, OD, partnere, tillitsvalgte og verneapparatet om utviklingen på Gullfaks, slik at alle er sikre på at vi har en forsvarlig og sikker drift av feltet til enhver tid, avslutter Nakken.