Sikrer rigg til produksjons- og leteboring

februar 10, 2011, 07:21 CET
Bilde

Boreriggen Transocean Leader. (Foto: Harald Pettersen)

Som operatør for flere lisenser har Statoil tildelt kontrakt til Transocean for bruk av den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Leader til boreaktiviteter. Riggen skal etter plan benyttes både til produksjons- og leteboring på norsk sokkel i den definerte kontraktsperioden.
Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil. (Foto: Trond Isaksen)

– Vi er fornøyd med å ha sikret oss ny avtale for bruk av Transocean Leader. Sikring av denne riggen er dessuten et viktig bidrag til Statoils dyptvannskapasitet, da den kan operere på en dybde ned til 1500 meter, sier nylig utnevnt direktør for anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen.

Kontraktsperioden er på tre år, med oppstart i 2012, og inkluderer muligheten for en ettårig opsjon i etterkant av det definerte boreprogrammet.

– Nøkkelen til å opprettholde dagens produksjonsnivå på norsk sokkel mot 2020 er økt utvinning fra eksisterende felt, rask og effektiv utbygging av nye felt og et aktivt leteprogram. For å kunne iverksette nettopp disse tiltakene, er det avgjørende at vi sikrer nødvendig riggkapasitet, sier konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, Øystein Michelsen.

Transocean Leader er en selvgående Aker H-4.2 halvt nedsenkbar rigg som kan operere i utsatte områder og på vanndybder ned til 1500 meter. Den er bygget i 1987. Statoil har tidligere sikret seg riggen for bruk på Statfjord-satellittene i Nordsjøen, og den er nå i en tre-års kontrakt med Statoil i samme område.