Brønnhendelse på Deepsea Atlantic i natt

februar 10, 2011, 15:47 CET
Bilde

Boreriggen Deepsea Atlantic. (Foto: Marit Hommedal)Hendelsen ble rapportert til Petroleumstilsynet i henhold til styringsforskriften.

Statoil vil granske hendelsen, og sender ut eget personell og personell fra boreoperatøren Odfjell Drilling for å gjennomføre undersøkelser av hendelsen. Gruppen skal blant annet avklare den endelige klassifiseringen av hendelsen.

Hendelsen medførte mønstring av personell  ombord i henhold til prosedyrer. Normaliseringsarbeidet på DeepSea Atlantic i natt ble påbegynt etter en halv time og situasjonen ble raskt avklart. Arbeidet med brønnen er nå gjenopptatt.

Deepsea Atlantic er på boreoppdrag for Statoil ved Gullfaks Sør-feltet der den er i ferd med å avslutte arbeidet på gass- og kondensatfunnet i brønn 34/10-53  Lenke. Dette er et selvstendig leteprospekt uten sammenheng til hovedreservoaret på Gullfaks-feltet.
 
Brønnen har vært innestengt i syv dager grunnet dårlige værforhold på feltet. Etter en slik innstegning er normale prosedyrer fulgt for å konstatere evenuelle tilsig i brønnen.

Når brønnkontrollsystemet (BOP, blow-out preventer) ble åpnet etter innstengning og slam var sirkulert, ble det registrert gass i slambehandlingsanlegget på plattformen. Brønnkontrollsystemet ble da umiddelbart stengt i henhold til prosedyrer.

Gassen i brønnen ble sirkulert ut på en kontrollert måte, og den andre barrieren ble dermed gjenopprettet i brønnen.

Brønnen ble boret med konvensjonell boreteknologi i et område hvor det ikke er samme krevende reservoar og trykkforhold som ved Gullfaks hovedfelt Trykkforholdene under denne boreoperasjonen har vært i henhold til beregningene som ble gjort på forhånd.