Meldepliktig handel 

februar 16, 2011, 07:35 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 138,64 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 5.726.574 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12