Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

februar 18, 2011, 10:26 CET

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 5.470.986 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12