Skip to content

Langtidskontrakt for ny riggtype

februar 21, 2011, 13:06 CET

 Målet er å gjøre boring og ferdigstilling av produksjonsbrønner mindre kostbart og mer effektivt, med større sikkerhet, og dermed få ut mer olje.

Funnene på norsk sokkel blir mindre og det blir viktigere å øke boreaktiviteten på modne felt for å kunne ta ut hele potensialet på norsk sokkel. For å møte den utfordringen er lavere riggkostnader, høyere boreeffektivitet og tilgang til rigger helt sentralt.

Spesialtilpasset riggdesign

– Riggene som er levert til norsk sokkel de siste årene er først og fremst bygget for operasjoner på dypt vann. Det gjør dem store og for kostbare i forhold til behovene og utfordringene vi møter på norsk sokkel. Derfor gjør Statoil nå et grep for å fornye riggflåten og ser til at rett rigg dekker rett behov. Det sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Den spesialdesignede kategori D-riggen skal kunne operere på dyp mellom 100 og 500 meter, og bore brønner ned til 8 500 meter. Den vil bli en arbeidshest på modne felt, som primært skal bore produksjonsbrønner og ferdigstille brønner. Slik kan Statoil og partnerne få ut mer olje fra feltene.

Designet er utviklet i samarbeid med ulike aktører i industrien.

Lang kontrakt

Nå ber Statoil om tilbud på minimum to slike rigger, og tilbyr en kontrakt med varighet på hele 8 år med mulig forlengelse i 4 ganger 3 år, alternativt en kontraktsperiode på 20 år. Dette er en uvanlig lang kontraktsperiode, noe som vil redusere risikoen for borekontraktører som skal bygge riggen. Statoil åpner også for å kunne ta eierposisjon i riggen.

– Statoil tar ansvar for en langsiktig utvikling av norsk sokkel, vi ser fortsatt store muligheter her. Nå må vi tenke helt nytt i forhold til å redusere borekostnadene, og vil se om det er mulig å få til en mer industrialisert utvikling, sier Jacobsen.

Mer effektivt

Det er mange år siden det ble gjort store funn på norsk sokkel. Mindre funn blir gjort, men marginene er lavere. Derfor er det nødvendig å få ned riggkostnadene for å få realisert disse verdiene. Små funn blir også ofte gjort nær eksisterende felt. Da er det viktig med rask utbygging, slik at eksisterende infrastruktur kan utnyttes.

- Nøkkelen til å opprettholde dagens produksjonsnivå på norsk sokkel mot 2020 er økt utvinning fra eksisterende felt og rask og effektiv utbygging av nye felt. For å kunne iverksette nettopp disse tiltakene, er det avgjørende at vi sikrer oss en riggflåte som er tilpasset oppgavene og som kan jobbe mer effektivt, sier konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, Øystein Michelsen.

En slik rigg vil kunne bore og komplettere brønner året rundt i Nordsjøen og Norskehavet.

– Målet er at den nye riggen skal utføre arbeidet 20 % mer effektivt enn de konvensjonelle riggene. Det vil bidra til å motvirke kostnadsutviklingen i riggmarkedet, sier Jon Arnt Jacobsen.

Etter planen skal kontrakt tildeles tredje kvartal 2011 og riggene leveres andre halvdel av 2014.