Havbunnskontrakt fremmer “fast track”-ambisjoner

februar 25, 2011, 10:11 CET

En kontrakt som nylig ble inngått med Technip for havoperasjoner og rørlegging knyttet til Gygrid-utbyggingen i Norskehavet er ett eksempel på at arbeidet skyter fart.

Bilde

Halfdan Knudsen, direktør for fast track feltutvikling i Utvikling og produksjon Norge.

- Denne avtalen bringer oss ett steg nærmere realisering av Gygrid, som planlegges påbegynt i 2. kvartal 2011, med oppstart av driften allerede i slutten av 2012/begynnelsen av 2013. 2011 markerer året da “fast-track”-konseptet vårt blir en realitet, og Gygrid viser at vi klarer å levere, sier Halfdan Knudsen, direktør for fast track feltutvikling i Utvikling og produksjon Norge.

Gygrid (Halten-området) er en av fire “fast-track”-prosjekter lansert av Statoil i fjor. 

De andre er Visund Sør, Katla (Oseberg-området) og Vigdis Nord-Øst (Tampen-området). Ytterligere fem “fast-track”-prosjekter ligger an til å komme i gang i år og neste år. Gygrid-kontrakten har en verdi på omkring 702 millioner kroner.

Bilde

Njord A-plattformen

Kontrakten med Technip omfatter bygging og installering av et 19,5 kilometer langt rør-i-rør produksjonsrør, plastbelagt vanninjeksjonsrør og gassløft-strømningsrør av samme lengde.

Havoperasjonene omfatter installering av konstruksjonen, samt tilknytninger og installering av nye stigerør og kontrollkabler som skal forbinde Gygrid med den eksisterende Njord A-plattformen.

Installasjonsarbeidet vil bli utført med rørleggingsfartøyet Apache II sommeren 2012.

Gygrid-feltet ligger i Norskehavet omkring 20 kilometer nordøst for Njord-feltet på 250 meters dyp. Gygrid vil bestå av en havbunnsramme med fire brønnslisser knyttet til den halvt nedsenkbare produksjonsplattformen på Njord A.

Kontrakten forutsetter myndighetsgodkjennelse av planen for utbygging og drift (PUD) for  Gygrid.

Fakta

  • ​Gygrid er arbeidsnavnet på et felt i lisens PL 348.
  • Rettighetshaverne i lisensen er VNG Norge AS (2,5 prosent), Petoro AS (7,5), E.ON Ruhrgas Norge AS (17,5), Norwegian Energy Company ASA (17,5), GDF SUEZ E&P Norge AS (20) og Statoil (35).