Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer  

februar 25, 2011, 12:18 CET

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 5.469.581 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12