Meldepliktig handel 

mars 4, 2011, 14:38 CET

Antall kjøpte aksjer og ny totalbeholdning framgår av tabellen nedenfor.

Navn

Kjøp*

Ny beholdning*

William Maloney

2620,917453

3288,234314

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne  opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12