Oppdatering av forvaltningsplan for Barentshavet – Lofoten

mars 11, 2011, 12:49 CET
Bilde

Konsernsjef Helge Lund

Samtidig har Regjeringen besluttet å ikke gjennomføre en konsekvensutredning i denne stortingsperioden.

– Regjeringens beslutning er en annen enn det Statoil og norsk olje- og gassindustri har arbeidet for. Samtidig betyr innhenting av mer informasjon nå, at det etter en framtidig beslutning om konsekvensutredning vil ta kortere tid å åpne for letevirksomhet også i områdene utenfor Nordland og Troms. Det er positivt, sier konsernsjef Helge Lund i Statoil.

Regjeringens beslutning innebærer at en endelig avklaring om aktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen ikke er foretatt. Statoil mener en konsekvensutredning er en godt etablert prosess for avklaring av grunnlaget for en mulig åpning av de aktuelle områdene, og vil fortsette å jobbe for dette.

– Norsk sokkel er kjernen i Statoils virksomhet. Vi ser det som en svært viktig oppgave å forlenge levetiden på norsk sokkel gjennom forsvarlig og sikker leting, utbygging og drift. Vi vil nå se hvordan vi aktivt kan medvirke i det videre arbeidet med å frambringe fakta og skape klarhet i grunnlaget for aktivitet i de aktuelle områdene, sier Lund.

Statoil har vært opptatt av å peke på de muligheter åpning for olje- og gassvirksomhet kan gi. En tilgang til Nordland VI og VII er viktig for å opprettholde langsiktig produksjon og verdiskaping på norsk sokkel. Tilgang til nytt areal vil gi grunnlag for å videreutvikle teknologi- og kompetansemiljøene i olje- og leverandørindustrien. Dette vil gi arbeidsplasser, samfunnsmessige verdier og store ringvirkninger, også lokalt.

– Det er positivt for industrien at Regjeringen gjennom denne beslutningen også gir andre tydelige signaler om ønsket av å videreutvikle og realisere ressurspotensialet i nordområdene, blant annet knyttet til Barentshavet Øst, sier Lund. Statoil vil arbeide aktivt sammen med norske myndigheter for å realisere dette potensialet.

Uten åpning av nye områder og nye større funn vil produksjonen fra norsk sokkel falle betydelig etter 2020. Sist det ble åpnet nye områder på norsk sokkel var 1994 og reservetilgang fra nye funn har falt dramatisk siden 90-tallet. Det tar normalt 10-15 år fra et område åpnes for leting før utvinningen er i gang.