Meldepliktig handel - Statoil ASA  

mars 15, 2011, 08:44 CET

Bård Standal, juridisk direktør i Statoil Fuel & Retail ASA har den 14. mars 2011 solgt 1.738 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 147,10 kroner og vil etter salget eie 0 aksjer i Statoil ASA.

Kontaktpersoner

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR,
+47 957 83 911 (mobil)

Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør,
+47 977 55 622 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12