Meldepliktig handel 

mars 16, 2011, 19:19 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 143,50 kroner. Før viderefordeling til ansatte har
aksjespareprogrammet 5.946.638 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12