Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

mars 18, 2011, 14:39 CET

Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil(OSE:STL, NYSE:STO) 15. mars 2011 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. mars 2011 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 5.702.554 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12