Planlegger utredning av Statfjord A-fjerning

mars 22, 2011, 15:23 CET
Bilde

Statfjord A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)Statfjord A er den eldste plattformen Statoil opererer på norsk sokkel. Fra den startet produksjonen i 1979 har selskapet forlenget levetiden med flere år, i tillegg til å jobbe for en total utvinningsgrad på feltet på over 70 prosent.

– Statfjord A har en dobbel rolle for tiden. På den ene siden jobber vi nå med å planlegge en nedstengning samtidig som vi også borer nye brønner fra plattformen for å øke utvinningen fra feltet , sier Dag Berg, produksjonsdirektør for Statfjord-feltet.

Bilde

Dag Berg, produksjonsdirektør for
Statfjord-feltet.

Høringsnotatet som nå sendes ut til myndigheter, kommuner og interesseorganisasjoner skisserer forslag til et program over hva som må konsekvensutredes før en endelig plan kan lages.

Programmet vil beskrive planene for avvikling og disponering med relevante problemstillinger og innvirkninger på miljø, naturressurser, fiskeriene og samfunnet forøvrig.

Fristen for tilbakemeldinger er satt til 12 uker. En endelig konsekvensutredning vil bli sendt på høring i årsskiftet 2012/2013.

– Allerede i år begynner vi noen aktiviteter knyttet til avvikling, Vi planlegger permanent plugging av fire brønner som ikke har vært i drift på flere år. I tillegg planlegger vi og fjerning av en lastebøye som heller ikke lengre er i bruk, sier Berg.