Granskingsrapport etter gasslekkasje mottatt

mars 24, 2011, 13:29 CET

- Hovedkonklusjonene fra Petroleumstilsynet er i tråd med resultatene fra vår egen granskning av hendelsen. Vi har tatt denne hendelsen meget alvorlig, og en arbeidsgruppe med representanter fra ledelsen, fagområder, driftsorganisasjonen og verneombudstjenesten har utarbeidet tiltak for å sikre økt kompetanse og god risikohåndtering, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge (UPN) i Statoil. 

Bilde

 Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge (UPN) i Statoil.

Gasslekkasjen oppstod i forbindelse med tilbakestilling av rørledningen etter utført vedlikehold på en strupeventil i brønnområdet på Gullfaks B.

Alt mannskap uten beredskapsoppgaver mønstret i livbåter, og hendelsen var normalisert etter ca. to timer. Det er ingen varige personskader som følge av hendelsen.

Vil svare Petroleumstilsynet

I brev til Statoil stiller Petroleumstilsynet spørsmål om hvordan selskapet jobber for å følge opp forbedringsprosesser og å sikre læring fra tidligere hendelser. Statoil har fått frist til 29. april med å svare på dette.

- Vi kommer til å gi et grundig svar til Petroleumstilsynet. God og informativ kontakt med myndighetene er en viktig del av sikkerhetsarbeidet vårt. Sikkerhet har, og må alltid ha, førsteprioritet i Statoil. Siden 2004 er antallet alvorlige hendelser offshore mer enn halvert.  At hendelser som den på Gullfaks likevel kan skje viser at vi ikke er i mål med vårt sikkerhetsarbeid, sier Michelsen.

Systematisk forbedringsarbeid

Statoil har de siste årene jobbet med en rekke tiltak for å styrke HMS-arbeidet og å sikre bedre læring.

- I 2009 innførte vi felles arbeidsprosesser offshore i Statoil. Det innebærer at vi får bedre og raskere læring på tvers av plattformene. Økt sikkerhet har vært et av hovedmålene med dette arbeidet, sier Michelsen.

Operativt treningssenter er et annet eksempel på hvordan Statoil driver forbedringsarbeid.  De siste to årene har over 5000 medarbeidere fått trene på realistiske operasjonelle aktiviteter. Ledere trener sammen med sine arbeidslag og deltakere fra andre installasjoner. Dette arbeidet fremmer organisatorisk læring, og bidrar til å redusere potensialet for storulykker.

Tilsynet peker også på hendelsene på Statfjord-feltet, hvor vi i 2007 og 2008 hadde alvorlige hendelser med olje/gass-lekkasje i utstyrsskaftet og oljelekkasje fra rørledning under lasting. Her har plattformsjefene ledet et eget opplæringsprogram som har resultert i at man har maktet å snu utviklingen, og kunne i 2010 derfor vise til gode resultater og ingen alvorlige hendelser.

Ekstern evaluering

Petroleumstilsynet ga etter brønnhendelsen på Gullfaks C i mai 2010 Statoil pålegg om å gjennomføre en ekstern evaluering av hendelsen.

- Denne studien vil se på bakenforliggende årsaker innen styring, ledelse og andre organisatoriske forhold. I tillegg skal studien undersøke hvordan Statoil lærer av tidligere hendelser, sier Michelsen.

Statoil presenterte selskapets granskningsrapport for pressen den 16. februar, hvor produksjonsdirektør Gunnar Nakken fra Gullfaks og konserndirektør for HMS, Arild Haugland, deltok og orienterte om Statoils arbeid med gasslekkasjer.

For mer informasjon, kontakt:
Ola Anders Skauby, pressetalsperson
Utvikling og produksjon Norge
Telefon: +47 905 98 519