Statoil fullførte boring i Egypt

mars 28, 2011, 11:59 CEST

 

Bilde

Boreskipet Discoverer Americas. (Foto: Transocean)

Letebrønnen ble boret vest for Nilen-deltaet i Middelhavet hvor havdypet i boreområdet er på rundt 2.700 meter.

Omfattende logging er utført i brønnen, og de foreløpige resultatene viser at brønnen er tørr.

Leteoperasjonen ble gjennomført på en sikker måte, og resultatene av brønnen vil bli videre vurdert og integrert i tolkning av området før nye beslutninger knyttet til lisensen kan tas.

Statoil er operatør og har 80 prosents andel i lisensen. Sonatrach International Petroleum E&P, et heleid datterselskap til det statlige algeriske olje- og gasselskapet, har de resterende 20 prosentene.

I 2007 inngikk Statoil to avtaler knyttet til dypvannslisensene, El Dabaa og Ras El Hekma, som dekker områder på henholdsvis 8.368 og 9.802 kvadratkilometer offshore Egypt.