Flere hurtigutbygginger inn på kjøreplanen

mars 29, 2011, 12:09 CEST

For Gamma/Harepus er planen å levere plan for utbygging og drift (PUD) i første kvartal 2012. Det vil kunne gi produksjonsstart fjerde kvartal 2013, samtidig som Snorre B template.

- Tiden per virkelig kommet for å industrialisere norsk sokkel ved at vi går raskere fra konsept til utbygging, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling i Utvikling og produksjon Norge.

Et aktivt år

Han viser til at de fire første hurtigutbyggingene ble lansert i januar 2010:

Bilde

- Hurtigutbyggings-konseptet er allerede etablert. Nå realiserer vi prosjektene, sier direktør Ivar Aasheim.

- På ett år er vi kommet langt. Konseptet er etablert, leveranser med lang leveringstid er sikret på de første prosjektene, bygging av moduler er begynt, og nye kandidater kommer fortløpende inn i porteføljen. Planen er å ha nærmere fem felt i drift i overgangen 2012/2013 med en ambisjon om å holde dette nivået i årene framover.

Etter levering av PUD for Visund sør i januar ser listen over planlagte hurtigutbyggingsprosjekter slik ut: Visund sør, Katla, Vigdis nordøst, Gygrid, Fossekall og Dompap, Vilje sør, Visund nord, Gamma/Harepus og Snorre B template.

Unik posisjon

- Vi har en unik posisjon på norsk sokkel som operatør for en stor del av infrastrukturen i de etablerte områdene. På den måten kan vi etablere robuste og lønnsomme løsninger for marginale felt, som ellers ikke ville blitt bygd ut. Men dette krever økt kostnadsbevissthet og standardiserte løsninger, understreker Aasheim.

- Dette er starten på en ny æra på norsk sokkel, hvor vi omstiller oss fra store og spesialtilpassede løsninger til standardiserte løsninger og arbeidsprosesser for å få stordriftsfordeler, fastslår Aasheim.

Bilde

Gamma/Harepus er planlagt knyttet opp mot Mikkel og Åsgard.