Statoil og KazMunayGas undertegner avtale

mars 30, 2011, 15:01 CEST
Bilde 
I henhold til intensjonsavtalen (Heads of Agreement) vil partene gjennomføre en vurdering av potensialet for hydrokarboner i Abay-blokken i den nordlige delen av Det kaspiske hav. Statoil og KazMunayGas vil i fellesskap etablere et selskap som skal være operatør for prosjektet. Leteprogrammet vil omfatte seismiske undersøkelser, datainnsamling og boring av én letebrønn.
 
Bilde

Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

– Samarbeid i Abay-blokken er et betydelig strategisk bidrag for Statoils internasjonale vekst. Denne avtalen markerer en viktig milepæl i Statoils gjeninntreden i Kasakhstan, og jeg er spesielt fornøyd med vårt styrkede samarbeid med KazMunayGas, sier Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

I tillegg til arbeidsprogrammet vil operatørselskapet delta i samfunnsprosjekter som omfatter opplæring av lokalt personell. Statoil vil gi økonomisk og teknisk støtte til KazMunayGas i arbeidet med å bygge, eie og operere en jack-up borerigg som skal brukes i Det kaspiske hav.

- Vi er interesserte i et samarbeid med Statoil for å tiltrekke og bruke deres erfaring og teknologi i å operere internasjonale olje og gass prosjekter. Signeringen av avtalen bekrefter partenes intensjon om et strategisk partnerskap for våre to selskaper for felles aktiviteter i Det kaspiske hav, sier Kairgeldy Kabyldin, styreformann i JSC NC ”KazMunayGas”. 

Abay-blokken ligger 65 km fra land på 8-10 meters vanndyp.