Produksjonen på Njord og Visund midlertidig stanset

april 8, 2011, 20:18 CEST
Bilde

Njord A-plattformen i Norskehavet

Statoil vurderer det nødvendig å gjøre særskilte undersøkelser på Visund, og derfor vil også denne installasjonen bli stengt ned i dag. 

Høsten 2010 ble det oppdaget feil på noen av stigerørene på Njord A-plattformen. Det ble derfor iverksatt et ekstraordinært inspeksjonsprogram. Inspeksjonen ble foretatt visuelt, ved hjelp av videokamera som føres ned gjennom stigerørene.

Bilde

Oppbygging av stigerør

Utsatt produksjon
Stigerør er rørene som frakter olje og gass mellom havbunnen og installasjonen. De består av flere lag av plast og stål. Utfordringene avgrenser seg til én bestemt type stigerørsteknologi. Innvendige skader av denne type truer ikke den strukturelle integriteten i røret, men medfører over tid en redusert sikkerhet mot lekkasje. Rørene blir derfor umiddelbart tatt ut av operasjon når skade er påvist.

— De stigerør som er skadet vil forbli stengt inntil de er reparert eller erstattet. De øvrige vil være nedstengt inntil de er inspisert og funnet i orden, sier Jannicke Hilland, direktør for Felles Operasjoner.

Njord har vært nedstengt siden første april, mens Visund blir stengt ned i løpet av dagen. Nedstenging medfører utsatt produksjon på feltene. Den totale feltproduksjonen for Njord er rundt 70 000 fat oljeekvivalenter (oe), og Visund produserer totalt rundt 50 000 oe. Inspeksjon pågår fortsatt og produksjonen vil bli faset inn etter hvert som stigerørene etter inspeksjon blir godkjent.

Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) er informert om saken.

Andre installasjoner
Det er tilsvarende stigerør i drift også på andre installasjoner på norsk sokkel; Veslefrikk, Snorre A og B, Norne, Åsgard A og B og Glitne er de av Statoil-opererte felter som er berørte, men på disse installasjonene er stigerørene tilkoblet rørledningssystem på sjøbunn som reduserer risikoen for skade. Det er heller ikke kjente hendelser eller observasjoner i driftsperioden som tilsier skade på stigerør her.

Stigerør på alle installasjoner er gjenstand for kontinuerlig overvåking og rutinemessige inspeksjoner i tråd med gjeldende inspeksjonsprogram.

Statoil har i ettermiddag vært i møte med Ptil, og informert om utfordringene knyttet til stigerør. Selskapet har også satt ned en arbeidsgruppe som skal identifisere tiltak som løser driftsutfordringene med de involverte stigerørene. Arbeidsgruppen adresserer utfordringer på tvers i Statoil.