Økt gassproduksjon fra Sleipner B

april 8, 2011, 09:31 CEST
Bilde 

– Beta Vest er det største funnet vi gjorde i 2009, og det ble boret fra Sleipner B-plattformen, sier driftsdirektør Edvin B. Ytredal. – Vi har klart å sette feltet i produksjon på under to år, og nå strømmer det mer gass til Zeebrugge-terminalen i Belgia, fortsetter han.

Funnet er estimert å ha utvinnbare reserver på omtrent 80 millioner fat oljeekvivalenter, noe som vil øke produksjonen på Sleipner B med rundt 15.000 fat oljeekvivalenter pr dag, og forlenge feltets levetid.
 
Første brønnen til Beta Vest påviste store gassreserver, og samtidig potensielle oljereserver. Siden eventuell olje måtte produseres før gassen, var det nødvendig å avgrense oljepotensialet. Derfor ble hele fem avgrensningsbrønner boret på strukturen på under ett år, og konklusjonen var at oljevolumene ikke var utvinnbare.

Sleipner ligger i en del av Nordsjøen hvor det er stor aktivitet. Gudrun-funnet er under utbygging, og forventes i produksjon i 2014. I tillegg er det flere borekampanjer rundt stor-Sleipner området som i sum bidrar til å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel.