Skip to content

Granskning av lekkasjen på Visund

april 10, 2011, 21:35 CEST

Bilde
Njord-plattformen i Norskehavet. Foto: Øyvind Hagen, Statoil


Statoil besluttet fredag 8. april å stenge ned produksjonen på Visund-feltet for å inspisere stigerørene der. Det skjedde etter at det ble oppdaget skader på Njord på det innvendige stållaget som beskyttet trykkbarrieren i noen av sine stigerør. Stigerørene frakter olje og gass fra produksjonsbrønnene til plattformen. Visund har design og driftsforhold for noen av stålrørene som ligner Njord.Lørdag 9. april ble det observert gass på havoverflaten nær Visund-plattformen. Beredskapsorganisasjon ble umiddelbart mobilisert. Gassen kom som følge av en lekkasje i et stigerør som var stengt ned for inspeksjon. Lekkasjen ble stanset, og situasjonen ble normalisert. Produksjonen var på dette tidspunktet allerede stengt ned, og volumene som lekket ut var av begrenset omfang.

 

Gransker hendelsen

Det var ingen personskader i forbindelse med hendelsen og før omfanget av lekkasjen var avklart ble personell uten beredskapsfunksjoner evakuert til nærliggende installasjoner. Når kilden var identifisert og lekkasjen stanset, ble personellet som hadde blitt forflyttet ble returnert til plattformen. Produksjonen er imidlertid fortsatt nedstengt i påvente av videre inspeksjon av stigerørene.

 

— Statoil gransker hendelsen, og vi vil også gi støtte til Ptil i deres granskning av denne hendelsen. Sikkerhet er første prioritet for selskapet, og gjennom granskning ønsker vi å sikre ytterligere læring for å unngå denne typen hendelser i framtiden, sier direktør for Utvikling og produksjon Norge, Øystein Michelsen.

 

Tilsvarende stigerør

Snorre B har en teknisk løsning for stigerør som er lik den på Visund og Njord, men disse har blitt inspisert, og tre av rørene er skiftet ut.

 

Det er også tilsvarende stigerør i drift på fem andre installasjoner hvor Statoil er operatør: Veslefrikk, Snorre A, Norne og Åsgard A og B. Stigerørene på disse installasjonene har andre tekniske løsninger og andre operasjonelle betingelser enn Visund og Njord. Dette reduserer sannsynligheten for at en trykkendring fører til skade på stigerørene. Det er ingen observasjoner som tilsier at øvrige stigerør er skadet nå. Statoil har foretatt en risikovurdering av alle slike stigerør på øvrige plattformer, og vurderer det dit hen at det ikke er fare for sikkerheten ved fortsatt produksjon fra disse installasjonene.  Selskapet vil imidlertid gjennomgå risikovurderingene på ny, i lys av lørdagens hendelse.

 

Stigerør på alle Statoils installasjoner er gjenstand for kontinuerlig overvåking og rutinemessige inspeksjoner i tråd med gjeldende inspeksjonsprogram.

 

Bilde 

 

 

Downloads