Kontrakt undertegnet for sørlige In Salah-felt

april 12, 2011, 17:18 CEST
Bilde

In Salahs sentrale prosesseringsanlegg (CPF) på Krechba vil prosessere gassen fra de sørlige feltene. Karbondioksidet vil fanges og lagres under bakken før gassen sendes i rørledning til det nasjonale gassnettet.

EPC-kontrakten (ingeniørtjenester, anskaffelser og konstruksjon) er en del av fase to av utbyggingen på In Salah-lisensen. For Statoil markerer prosjektet et viktig skritt videre mot økt og langsiktig internasjonal produksjon.

De tre gassfeltene Krechba, Teg og Reg i den nordlige delen av lisensen ble bygget ut først, med mål om å produsere ni milliarder kubikkmeter gass i året.  Utbyggingen startet sent i 2001, og den første kommersielle gassen ble levert i juli 2004.

Bilde

Statoils landsjef Victor Sneberg (t.v.) og administrerende direktør Mr. S. Subramanian Sudarsanam i Petrofac undertegner kontrakten for de sørlige feltene i Algerie.

På bakgrunn av en forventet nedgang i gassproduksjonen på disse feltene, er fase to av utbyggingene nå startet for å opprettholde platået på produksjonen og oppfylle langsiktige forpliktelser for salg av gass. Fase to består av fire gassfelt – Garet El Bifna, Gour Mahmoud, In Salah og Hassi Moumene – i den sørlige delen av lisensen.

I henhold til EPC-kontrakten vil Petrofac bygge en rekke anlegg – inkludert brønnområder, manifolder, strømningsrør, og et nytt sentralt prosesseringsanlegg (CPF) med kapasitet for prosessering av 17 millioner kubikkmeter gass per dag.

Prosesseringsanlegget vil bygges nord for byen In Salah og knyttes til det eksisterende produksjonsanlegget i Reg. Herfra skal gassen transporteres til Krechba CPF for fjerning av karbondioksid og senere eksport.

Statoils landsjef i Algerie, Victor Sneberg, uttrykte i en tale sine forventninger til Petrofac om levering til riktig tid og innenfor budsjett.

Den første gassen fra utbyggingsprosjektet på de sørlige feltene er ventet levert i første halvår av 2014. Gassen som produseres på In Salah markedsføres av det felles markedsselskapet “In Salah Gas Limited” – en sammenslutning mellom Sonatrach, BP og Statoil.

De tre lisenshaverne på In Salah-lisensen er Sonatrach med 35 prosent, BP med 33,15 prosent og Statoil med 31,85 prosent.