Leverte plan for rask Vigdis-utbygging

april 12, 2011, 13:34 CEST

Planen for Vigdis Nordøst er den andre hurtigutbyggingen som er levert til Olje- og energidepartementet i år. Tidligere i år ble planen for hurtigutbyggingen Visund Sør overlevert departementet.

– Vi ser for oss å ha de fem første hurtigutbyggingene i drift i overgangen 2012/13. De to planene vi har levert så langt i år viser at vi er på rett vei med denne delen av porteføljen vår, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Vigdis Nordøst er planlagt som en undervannsutbygging 1,6 kilometer fra eksisterende undervanninstallasjon på Vigdis-feltet. Utbyggingen vil bestå av en standard brønnramme med fire brønner, hvorav tre produsenter og en vanninjektor.

Vigdis Nordøst skal kobles mot Snorre A, om lag syv kilometer unna, via eksisterende infrastruktur. Transport av produsert olje og gass vil skje via en ny rørledning til eksisterende brønnramme Vigdis B og videre til Snorre A.

Bilde

Øystein Michelsen (t.v.), konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, overrakte planen for utbygging og drift av Vigdis Nordøst til statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet under Statoils energiseminar i dag. (Foto: Marit Hommedal)

Utvinnbare reserver er beregnet til om lag 33 millioner fat oljeekvivalenter. Investeringene er beregnet til 4,2 milliarder løpende kroner.

Funn i nærheten av etablert infrastruktur bidrar til å forlenge levetiden på installasjonene og er et viktig bidrag for å optimalisere potensialet på sokkelen.

Snorre er et av områdene med etablert infrastruktur som har ledig prosesseringskapasitet på installasjonen.

– Vi har lang erfaring og god kompetanse i området i tillegg til ledig kapasitet for prosessering og transport. Vigdis Nordøst kan derfor gjennomføres som en hurtigutbygging med standard løsninger og gi økt volumer inn til Snorre A, sier Halfdan Knudsen, direktør for Fast track porteføljen.

Vigdis Nordøst er et av prosjektene i fast-track porteføljen som ble lansert i 2010. Målet er å gjøre mindre funn lønnsomme ved å halvere tiden fra funn til produksjon ved å bruke standardløsninger.
 

 Fakta:
  • Beliggenhet: Tampen/Snorre/Vigdis
  • Utvinnbare volumer: 33 mboe 
  • Investeringer: 4.2 milliarder løpende kroner
  • Funn: Mars 2009
  • Reservoar: Fluvialt sandsteins-reservoar, Statfjord-formasjonen
  • Partnere: Statoil (operatør) (41,5 prosent), Petoro (30,0), ExxonMobil (10,0), Idemitsu (9,6), Total (5,6) og RWE Dea Norge AS (2,8)

Kontrakter:

De fleste større kontraktene for Vigdis Nordøst prosjektet er allerede tildelt:
  • Brønnramme: FMC
  • Marine installasjoner:Subsea 7/Technip
  • Workover systemer: Aker
  • Modifikasjoner: Kontrakt ikke tildelt

Downloads