Oljefunn nær Peregrino

april 14, 2011, 09:30 CEST
Bilde

Brønnhodeplattformen Peregrino A

En letebrønn boret i Peregrino Sør-strukturen noen få kilometer sør for Peregrino har støtt på olje i sandstein fra Carapebus-formasjonen.

En betydelig brutto oljekolonne på 130 meter har blitt påvist i brønnen og ytterligere arbeid vil bli utført for å bekrefte volumene.

Boreoperasjoner for å undersøke dypere reservoarenheter og ytterligere oppsidepotensialer under hovedreservoarenheten pågår fremdeles.               

Betydelig oppside

– Resultatene bekrefter det betydelige potensialet som finnes i Peregrino-området og understreker troen vi har hatt på dette, sier Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.


– Brønnen bekrefter oppsidepotensialet og vil sammen med Peregrino Sørvest-funnet som ble gjort i 2007 spille en viktig rolle i den videre utviklingen av Peregrino-området, tilføyer han.

Bilde

Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil

– Resultatene vil bli lagt inn i planene våre for videre utbygging av feltet, sier Kjetil Hove, leder for Statoils Brasil-virksomhet og direktør i selskapets forretningsområde Utvikling og produksjon internasjonalt.           

Etter fullføring av Peregrino Sør-brønnen vil det bli boret ytterligere en avgrensningsbrønn i Peregrino Sørvest-strukturen for å avgjøre den samlede størrelsen på den nye utbyggingen.

Oppstart av Peregrino

Oljeproduksjon fra Peregrino-feltet startet sist uke og vil gradvis økes til et platå på 100.000 fat oljeekvivalenter per dag. Dette gjør Statoil til en viktig langsiktig operatør og partner i Brasils voksende olje- og gassindustri.

Bilde

Kjetil Hove, leder for Statoils Brasil-virksomhet

Første utbygging av feltet anslås å inneholde 300 til 600 utvinnbare millioner fat oljeekvivalenter, og det nye funnet vil tilføye ytterligere volumer i tiden framover.

Boring av brønnen utføres av boreriggen Blackford Dolphin på 120 meters havdyp.

Peregrino-feltet, med Statoil som operatør, ligger 85 kilometer utenfor kysten av Brasil fra Rio de Janeiro. I mai 2010 solgte Statoil en 40 prosents andel i Peregrino-feltet til Sinochem-konsernet.

Statoil beholdt 60 prosents eierandel og operatøransvar for feltet. Transaksjonen forutsetter myndighetsgodkjennelse.