Statoil og Sinochem fullfører transaksjonen for Peregrino-feltet

april 15, 2011, 00:28 CEST

Statoil beholder en andel på 60 prosent og operatørskapet for feltet som gjennomførte en sikker og effektiv produksjonsstart forrige uke.

Avtalen, som ble kunngjort for første gang 21. mai 2010, har fått alle nødvendige godkjenninger fra myndighetene i Brasil og Kina.

Sinochem Group betalte i alt 3,07 milliarder amerikanske dollar i kontanter for andelen på 40 prosent i Peregrino-feltet, pluss et økonomisk oppgjør fra den dato avtalen trådte i kraft til slutningsdatoen.

Bilde

Brønnhodeplattformen Peregrino A

Denne transaksjonen bekrefter den høye kvaliteten på Peregrino-området og gjenspeiler den verdien Statoil tilfører gjennom feltutvikling. Det viser Statoils evne til å bruke sin industrielle kompetanse som er utviklet på norsk sokkel og realisere verdier for sine aksjonærer.

Peregrino-feltet ligger 85 kilometer utenfor kysten av Brasil i Campos-bassenget på inntil 100 meters vanndyp i blokkene BMC-7 og BMC-47. Den første fasen i utbyggingen omfatter to bore- og brønnhodeplattformer og et topp moderne skip for flytende produksjon, lagring og lossing (FPSO).

Feltet ble oppdaget i 1994. Statoil (da Norsk Hydro) kjøpte en andel på 50 prosent i funnet i 2005, og den resterende 50 prosents andelen og operatørskapet i 2008.

Sinochem Group, som ble etablert i Kina i 1950, eies 100 prosent av staten. Det er Kinas fjerde største oljeselskap og landets største integrerte leverandør av jordbrukskjemikalier og -tjenester. Det står hvert år på Fortune sin liste over de 500 største selskapene i verden, og ble rangert som nr. 203 i 2010.

I 2010 hadde Sinochem Group salgsinntekter på rundt 49,7 milliarder amerikanske dollar og en fortjeneste på 1,4 milliarder amerikanske dollar.

Selskapet har deltatt i den internasjonale oljeindustrien i flere tiår, og gjorde sine første internasjonale investeringer innen oppstrømsvirksomhet i olje- og gassindustrien i 2003. Siden den gang har selskapet gjennomført utenlandske kjøp på rundt 1,8 milliarder amerikanske dollar i energisektoren – hovedsakelig i Latin-Amerika, Afrika og Midt-Østen.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.