Nye muligheter i Barentshavet

april 15, 2011, 12:13 CEST
Bilde

Boreriggen Polar Pioneer under boring på Skrugard-funnet i Barentshavet.
(Foto: Harald Pettersen)

Statoil ble tildelt åtte nye operatørskap, fire i Barentshavet og fire i Norskehavet.

– Vi er svært godt fornøyd med tildelingen av nytt areal både i Barentshavet og i Norskehavet. Jeg vil spesielt trekke fram operatørskapet/arealet i Hoop-området. Dette er viktig for oss å utforske framover med tanke på det totale potensialet i denne provinsen av Barentshavet, sier Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel.

Bilde

Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel

Selskapet er tildelt operatørskap for lisensene 614 og 615 i Hoop-området som ligger cirka 200 kilometer nordøst for Skrugard-funnet. Dette var Statoils førsteprioritet i den 21. konsesjonsrunden.

I tillegg er Statoil tildelt operatørskap for lisens 608 og partnerskap i lisens 605. Begge disse ligger i nærheten av det lovende Skrugard/Sverdrup-funnet.

Statoil er også godt fornøyd med tildelingen av areal på dypt vann i Norskehavet. Lisensene 602, 603 og 604 ligger i nærområdet til Luva-området, og disse vil kunne bidra med viktige tilleggsressurser.

Haatvedt sier tildelingene understøtter Statoils ambisjoner om å intensivere leteaktiviteten i disse områdene. Hun understreker at myndighetenes tildelinger av areal gjennom ordinære konsesjonsrunder annet hvert år og TFO-runder (tildeling i forhåndsdefinerte områder) hvert år, er viktig for aktiviteten.

– Oljeselskapene trenger tilgang til godt leteareal for å kunne gjøre nye funn. Her er vi avhengige av denne forutsigbare konsesjonspolitikken fra myndighetenes side, sier Haatvedt.