Meldepliktig handel  

april 18, 2011, 08:46 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 151,00 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.157.554 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12