april 18, 2011, 08:51 CEST

Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning framgår av tabellen nedenfor.

Handelen er gjort med DnB NOR som megler.

Navn

Kjøp

Ny beholdning

Timothy Dodson

2.238

10.617

Reidar Gjærum

1.385

11.620

Helge Lund

6.049

41.205

Peter Mellbye

2.657

20.016

Øystein Michelsen

2.703

13.116

Torgrim Reitan

2.215

11.401

Tove Stuhr Sjøblom

1.937

5.540

Svein Skeie

1.141

9.025

Eldar Sætre

2.539

17.129

Kåre Thomsen

1.043

11.486

Margareth Øvrum

2.526

20.105

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12