Sikrer helikoptertjenester fra Stavanger

april 19, 2011, 14:02 CEST
Bilde

Sikorsky S92

Tjenesten skal betjene alle installasjoner som har helikopterflygning fra Sola base. Fra Stavanger går Statoils helikoptertrafikk til feltene Sleipner, Draupner, Volve og Glitne i Nordsjøen.

Kontrakten omfatter bruk av to dedikerte helikopter av typen Sikorsky S92. Det er Bristow, med samme helikoptertype, som flyr for Statoil på disse strekningene i dag. Helikoptrene vil bli oppgradert til nyeste standard før oppstart av ny kontrakt.

– Statoil har de siste årene hatt en betydelig oppgradering av helikopterparken, og tatt i bruk de siste utprøvde teknologiske løsninger. Denne type helikoptre egner seg godt for offshoreflygning og skal bringe våre ansatte offshore på en sikker og god måte, sier Jannicke Hilland, direktør for Fellesoperasjoner på norsk sokkel i Statoil.

Kontraktsvarigheten er på fem år, samt mulighet for tre ettårige opsjoner. Planlagt oppstart er i mars 2013.

– Det er en økende konkurranse innen helikoptertjenester, noe vi ser på som svært positivt. Avtalen er inngått etter konkurranse og sikrer Statoil helikopterkapasitet i flere år fremover, sier Gunn Vik, ansvarlig for anskaffelser av drift og vedlikehold i Statoil.

Statoil har i dag kontrakt med både Bristow Norway og CHC Norway for helikoptertjenester for offshorevirksomhet på norsk sokkel. Det er helikoptertypen S92 og Eurocopter EC225 som blir brukt i slike flygninger fra i alt seks helikopterbaser langs kysten - fra Hammerfest i nord til Sola i sør.