Meldepliktig handel  

april 19, 2011, 17:15 CEST

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 5.923.390 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenforstående primærinnsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 143,71 pr. aksje.

Navn Kjøp Ny beholdning
Adams, Robert 301 5175
Bjørn, Benedikte 46 718
Dodson, Timothy 240 10857
Gjærum, Reidar 245 12272
Iversen, Einar Arne 82 3292
Knight, John Nicholas 587 26767
Lund, Helge 143 41348
Mellbye, Peter 310 20326
Michelsen, Øystein 351 13467
Nilsen, Geir 250* 1325
Reitan, Torgrim 224 11625
Skeie, Svein 243 9268
Svaan, Morten 101 2023
Thomsen, Kåre 234 11720
Torstensen, Siv Helen Rygh 118 1553
Øvrum, Margareth 389 20494

* 173 av de 250 aksjene er bonusaksjer tildelt i henhold til deltakelse i
aksjespareprogrammet i 2008, til en pris på NOK 151,00 pr. aksje.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12