Utsatt produksjonsoppstart på Njord etter gasslekkasje

april 25, 2011, 22:54 CEST
Bilde

Njord-plattformen. Illustrasjonsfoto: Statoil

 


All produksjon på Njord ble umiddelbart stoppet og vil være nedstengt inntil årsaken til lekkasjen er klarlagt.

Produksjonen på Njord-feltet har vært stengt siden 1. april som et sikkerhetsmessig tiltak, mens en gjennomfører inspeksjon av stigerør etter tidligere funn av innvendige skader på en spesiell type fleksible rør. 

De første skadene ble oppdaget under en planlagt inspeksjon i fjor høst, og det ble satt i gang et inspeksjonsprogram som nå gjennomføres. Også ved Visund-feltet i Nordsjøen gjennomføres inspeksjon av stigerør.

Stigerør er rørene som frakter olje og gass mellom havbunnen og installasjonen. De består av flere lag av plast og stål. Produksjonen ved Njord og Visund er planlagt faset inn igjen etter hvert som stigerørene etter inspeksjon blir funnet i orden, reparert eller byttet ut.

Njord-feltet har vært delvis tilbake i produksjon fra 16. april, men ble søndag 24. april stengt da det ved manuell måling under en arbeidsoperasjon etter en automatisk nedstenging ble registrert en gasslekkasje fra ett av stigerørene. Brønnen var innestengt da lekkasjen inntraff.


Stigerøret det ble registrert lekkasje fra ble raskt trykkavlastet, og produksjonen og resterende stigerør ble stengt ned kontrollert.

Petroleumstilsynet er varslet om hendelsen.

Nedstenging medfører utsatt produksjon på feltet. Den totale feltproduksjonen for Njord er rundt 70 000 fat oljeekvivalenter (oe).

Stigerør på alle installasjoner er gjenstand for kontinuerlig overvåking og rutinemessige inspeksjoner i tråd med gjeldende inspeksjonsprogram.